Kühnův dětský sbor pod vedením Elišky Hrubé-Toperczerové, foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Zpět

Kühnův dětský sbor pod vedením Elišky Hrubé-Toperczerové, foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK