Veselé paničky windsorské, Jaromír Dulava (pan Brouzdal), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


Veselé paničky windsorské, Jaromír Dulava (pan Brouzdal), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


ZPĚT