Komedie omylů: zleva Vladimír Čapka, Marek Holý, Vladimír Polák, v pozadí Jan Fišar, zdroj: archiv PaS de Theatre, foto: Radovan Šťastný


Komedie omylů: zleva Vladimír Čapka, Marek Holý, Vladimír Polák, v pozadí Jan Fišar, zdroj: archiv PaS de Theatre, foto: Radovan Šťastný


ZPĚT