Komedie omylů, PaS de Théâtre, Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), Tereza Dočkalová (Luciana), source: © PaS de Théâtre, photo: Radovan Šťastný


Komedie omylů, PaS de Théâtre, Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), Tereza Dočkalová (Luciana), source: © PaS de Théâtre, photo: Radovan Šťastný


BACK