Komedie omylů, PaS de Théâtre, Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), Tereza Dočkalová (Luciana), zdroj: © PaS de Théâtre, foto: Radovan Šťastný


Komedie omylů, PaS de Théâtre, Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), Tereza Dočkalová (Luciana), zdroj: © PaS de Théâtre, foto: Radovan Šťastný


ZPĚT