< Předchozí Jiří Sedláček (Dromio syrakuský), v pozadí Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), zdroj: © PaS de Théâtre, foto: Radovan Šťastný Následující >


Jiří Sedláček (Dromio syrakuský), v pozadí Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), zdroj: © PaS de Théâtre, foto: Radovan Šťastný


ZPĚT