Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jana Stryková (Luciana), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jana Stryková (Luciana), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


ZPĚT