< Previous Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jitka Čvančarová (Adriana), Filip Rajmont (Dromio syrakuský), source: © AGENTURA SCHOK, photo: Viktor Kronbauer Next >


Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jitka Čvančarová (Adriana), Filip Rajmont (Dromio syrakuský), source: © AGENTURA SCHOK, photo: Viktor Kronbauer


BACK