Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jitka Čvančarová (Adriana), Filip Rajmont (Dromio syrakuský), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jitka Čvančarová (Adriana), Filip Rajmont (Dromio syrakuský), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


ZPĚT