Jitka Čvančarová (Adriana), Jana Stryková (Luciana), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


Jitka Čvančarová (Adriana), Jana Stryková (Luciana), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer


ZPĚT