ukončit historii
úterý 28.5.2024 15:55 hod.
Boris Hybner (První kupec), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Martin Hofmann (Angelo, zlatník), Pavel Nečas (druhý kupec), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jana Stryková (Luciana), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Jitka Čvančarová (Adriana), Martin Pechlát (Antifolus efezský), Filip Rajmont (Dromio efezský), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

David Suchařípa (Solnius, vévoda efezský), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

William Shakespeare

Komedie omylů


Raná Shakespearova hra je vůbec nejkratším autorovým kusem. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – identických dvojčatech - nabízí nejen vervu, tempo a neodolatelnou legraci, ale i důmyslnou hru s protiklady a paradoxy, kterou Shakespeare vždycky skvěle ovládal. V Komedii omylů rozvinul i brilantní úvahu o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání jejich bytostí.

Režisér Ivan Rajmont zvolil pečlivě sladěné herecké obsazení: dvojroli Antifola efezského a Antifola syrakuského ztvární Martin Pechlát (Divadlo Komedie, filmy Nuda v Brně, Účastníci zájezdu), jako sluhu Dromia efezského i syrakuského a uvidíme Filipa Rajmonta (Nuda v Brně, seriál Velmi křehké vztahy). Žárlivou manželku Adrianu hraje neodolatelně Jitka Čvančarová v alternaci s temperamentní Lucií Trmíkovou (Divadlo Komedie). Roli Solnia ve tylu orientálního despoty skvěle vystřihl David Suchařípa, v úloze zlatníka Angela publikum spolehlivě rozesměje Martin Hofmann (alternuje Zdeněk Žák).

V roli Adrianiny naivní sestry Luciany se střídá Kateřina Holánová, Jana Stryková a Zuzana Vejvodová, Abatyši ztvárnila Radka Fiedlerová v alternaci s Marií Spurnou.

„Svým způsobem je Komedie omylů bláznivým kolotočem ztrát a nálezů“, říká překladatel hry Martin Hilský. „Jsme skutečně tím, čím si myslíme, že jsme? A myslí si ostatní, že jsme tím, čím si myslíme, že jsme? A když si to myslí, jsme tím, co si myslí oni, anebo tím, co si myslíme my?,“ ptá se Hilský společně se Shakespearem. A protože jde o dílo geniálního autora, stejně se už několik století ptají i rozesmátí diváci.


Termíny představení - program

Premiéra:
8. července 2008
(Praha – Hudební fakulta AMU)

Fotogalerie

William Shakespeare
Komedie omylů
Martin Hilský
Ivan Rajmont
Martin Černý
Irena Greifová


David Suchařípa
Zdeněk Maryška
Martin Pechlát
Filip Rajmont
Milan Stehlík
Zdeněk Žák,
Martin Hofmann
Rudolf Stärz
Boris Hybner
Pavel Nečas
David Steigerwald
Radka Fiedlerová
Marie Spurná
Jitka Čvančarová,
Lucie Trmíková
Kateřina Holánová,
Jana Stryková,
Zuzana Vejvodová
Marcela Holubcová
Překlad
Režie
Scéna
Kostýmy


SOLINUS, vévoda efezský
EGEON, kupec ze Syrakus
ANTIFOLUS EFEZSKÝ, ANTIFOLUS SYRAKUSKÝ
DROMIO EFEZSKÝ, DROMIO SYRAKUSKÝ
BALTAZAR, kupec
ANGELO, zlatník

SKŘIPEC, léčitel chorých duší
PRVNÍ KUPEC
DRUHÝ KUPEC
SERŽANT
ABATYŠE, žena Egeona

ADRIANA, žena Antifola z Efezu

LUCIANA, její sestra


PROSTITUTKA