ukončit historii
Th 23.10.2020 2:31 pm
Bouře, Jan Tříska (Kaliban),  Viktor Kronbauer, source: © AGENTURA SCHOK

Jitka Čvančarová (Adriana), Martin Pechlát (Antifolus efezský),  © Viktor Kronbauer, source: © AGENTURA SCHOK

Pavlína Kafková (Adriana), Petr Sýkora (Antifolus syrakuský), Jiří Sedláček (Dromio syrakuský), Tereza Dočkalová (Luciana),  Radovan Šťastný, source: © PaS de Théâtre

Veselé paničky windsorské, Jiří Menzel (režie), Simona Stašová (paní Pažoutová),  Viktor Kronbauer, source: © AGENTURA SCHOK

REPERTOIRE

FURTHER INFORMATION