ukončit historii
pátek 23.2.2018 23:19 hod.
Komedie omylů, PaS de Théâtre, uprostřed Jiří Sedláček (Dromio Syrakuský) s Petrem Sýkorou (Antifolus Syrakuský) v nelítostném obležení efezských kurtizán (zleva Naděžda Mužíková, Tereza Vilišová a Markéta Pospíšilová), foto: Radovan Šťastný, zdroj: © PaS de Théâtre

Kateřina Holánová (Luciana), Lucie Trmíková (Adriana), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Marián Labuda (starší vévoda i vévoda Frederick), Jak se vám líbí, foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Veselé paničky windsorské, Simona Stašová (paní Pažoutová), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Komedie omylů, PaS de Théâtre, Tereza Dočkalová (Luciana), Pavlína Kafková (Adriana), foto: Radovan Šťastný, zdroj: © PaS de Théâtre

LETOS HRAJEME


Všechny hry v překladu Martina Hilského, vydané v brněnském nakladatelství ATLANTIS, můžete zakoupit v Nejvyšším purkrabství Pražského hradu: v prodeji jsou před představením a o přestávkách.

DALŠÍ INFORMACE