Othello, Ladislav Frej (Brabancio), v pozadí Lucie Vondráčková (Desdemona) s Michalem Dlouhým (Othello), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer, tel.: 603 473 507


Othello, Ladislav Frej (Brabancio), v pozadí Lucie Vondráčková (Desdemona) s Michalem Dlouhým (Othello), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer, tel.: 603 473 507


ZPĚT