Jiří Vyorálek (Macduff), Smím prosit, Lady? Macbeth, zdroj: © Divadlo Husa na provázku, foto: Roman Franc


Jiří Vyorálek (Macduff), Smím prosit, Lady? Macbeth, zdroj: © Divadlo Husa na provázku, foto: Roman Franc


ZPĚT