Oldřich Vízner (Oberon) a Táňa Pauhofová (Puk), Sen noci svatojánské, zdroj: © AGENTURA JAY, foto: Marek Velček


Oldřich Vízner (Oberon) a Táňa Pauhofová (Puk), Sen noci svatojánské, zdroj: © AGENTURA JAY, foto: Marek Velček


ZPĚT