ukončit historii
středa 7.6.2023 21:27 hod.
Jitka Čvančarová, Komedie omylů, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Othello, Barbora Munzarová (Emílie), Zuzana Vejvodová (Desdemona), foto: Viktor Kronbauer, tel.: 603 473 507, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Titanie (Ivana Jirešová)  v roji elfů a víl s Klubkem (Karol Čálik), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

FOTOGALERIE