ukončit historii
pondělí 27.5.2024 18:02 hod.
Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jana Stryková (Luciana), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jitka Čvančarová (Adriana), Filip Rajmont (Dromio syrakuský), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Jitka Čvančarová (Adriana), Jana Stryková (Luciana), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jana Stryková (Luciana), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Boris Hybner (První kupec), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Marcela Holubcová (Prostitutka), Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Martin Pechlát (Antifolus syrakuský), Jana Stryková (Luciana), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

William Shakespeare

Komedie omylů


Raná Shakespearova hra, uváděná na slavnostech vůbec poprvé, je nejkratším autorovým kusem. Fraška o dvou sourozeneckých dvojicích – identických dvojčatech - nabízí nejen vervu, tempo a neodolatelnou legraci, ale i důmyslnou hru s protiklady a paradoxy, kterou Shakespeare vždycky skvěle ovládal. V Komedii omylů rozvinul i brilantní úvahu o vztazích muže a ženy, o významu jejich lásky, úcty a vzájemném prolínání jejich bytostí.

Režisér Ivan Rajmont, známý úspěšnými inscenacemi v ND Praha, zvolil silné, pečlivě sladěné herecké obsazení: dvojroli Antifola efezského a Antifola syrakuského ztvární Martin Pechlát (Divadlo Komedie, filmy Nuda v Brně, Účastníci zájezdu), jako sluhu Dromia efezského i syrakuského a uvidíme Filipa Rajmonta (Nuda v Brně, projekt Horáková x Gottwald, seriál Velmi křehké vztahy). Žárlivou manželku Adrianu ztvární „česká Sophia Loren“, úspěšná muzikálová i činoherní herečka Jitka Čvančarová (Divadlo Pod Palmovkou, Ordinace v Růžové zahradě), alternuje ji Lucie Trmíková (Divadlo Komedie). Sestru Lucianu hraje Kateřina Holánová (ND Praha, film Nuda v Brně) v alternaci s Janou Strykovou (Švandovo divadlo) a stálicí festivalu, Zuzanou Vejvodovou (Romeo a Julie, Večer tříkrálový, Othello, seriál Hraběnky). Abatyši hraje Radka Fiedlerová v alternaci s Marií Spurnou. Dále uvidíme Davida Suchařípu, Zdeňka Žáka, Martina Hoffmana, Milana Stehlíka aj.

„Svým způsobem je Komedie omylů bláznivým kolotočem ztrát a nálezů“, říká překladatel Martin Hilský. I tento Shakespearův kus podle něj vypovídá o zdání a skutečnosti, o iluzi a realitě, o tom, co se zdá být a co skutečně je. „Jsme skutečně tím, čím si myslíme, že jsme? A myslí si ostatní, že jsme tím, čím si myslíme, že jsme? A když si to myslí, jsme tím, co si myslí oni, anebo tím, co si myslíme my?,“ ptá se Hilský společně se Shakespearem. A protože jde o dílo geniálního autora, stejně se už několik století ptají i rozesmátí diváci.


Termíny představení - program

Premiéra:
8. července 2008
(Praha – Hudební fakulta AMU)

Fotogalerie

William Shakespeare
Komedie omylů
Martin Hilský
Ivan Rajmont
Martin Černý
Irena Greifová


David Suchařípa
Zdeněk Maryška
Martin Pechlát
Filip Rajmont
Milan Stehlík
Zdeněk Žák,
Martin Hofmann
Rudolf Stärz
Boris Hybner
Pavel Nečas
David Steigerwald
Radka Fiedlerová
Marie Spurná
Jitka Čvančarová,
Lucie Trmíková
Kateřina Holánová,
Jana Stryková,
Zuzana Vejvodová
Marcela Holubcová
Překlad
Režie
Scéna
Kostýmy


SOLINUS, vévoda efezský
EGEON, kupec ze Syrakus
ANTIFOLUS EFEZSKÝ, ANTIFOLUS SYRAKUSKÝ
DROMIO EFEZSKÝ, DROMIO SYRAKUSKÝ
BALTAZAR, kupec
ANGELO, zlatník

SKŘIPEC, léčitel chorých duší
PRVNÍ KUPEC
DRUHÝ KUPEC
SERŽANT
ABATYŠE, žena Egeona

ADRIANA, žena Antifola z Efezu

LUCIANA, její sestra


PROSTITUTKA