Othello, Lucie Vondráčková (Desdemona), v pozadí Barbora Munzarová (Emílie), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer, tel.: 603 473 507


Othello, Lucie Vondráčková (Desdemona), v pozadí Barbora Munzarová (Emílie), zdroj: © AGENTURA SCHOK, foto: Viktor Kronbauer, tel.: 603 473 507


ZPĚT