Martin Hilský

Prof. PhDr. Martin Hilský, anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzitě Karlově patří k našim předním překladatelům Shakespearova díla. První jeho shakespearovský překlad vznikl v roce 1984 (Sen noci svatojánské) a od té doby přeložil už více než 20 Shakespearových her. Nejnovějším Hilského počinem je právě překlad Krále Leara, pořízený pro nové nastudování hry v rámci Letních Shakespearovských slavností.

Martin Hilský
Profesní dráha: Do roku 1965 studoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze. V roce 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-69) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre Colleage. V letech 1989-98 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Překlady W. Shakespeara: Sen noci svatojánské (1984), Marná lásky snaha (1987), Jak se vám líbí (1991), Zimní pohádka (1992), Perikles (1993), Zkrocení zlé ženy (1994), Cymbelín (1995), Kupec benátský (1995), Veselé paničky windsorské (1996), Othello (1997), Mnoho povyku pro nic (1997), Sonety (1997), Macbeth (1998), Antonius a Kleopatra (1998), Večer tříkrálový (1999), Hamlet (1999), Bouře (2000), Komedie omylů (2000), Jindřich IV. (2000-2001), (Richard III. (2001), Král Lear (2002).

Martin Hilský je autorem monografie Současná britská próza (1992) a knižní studie angloamerické avantgardy Modernisté (1995), editorem a spoluautorem knihy esejů Od Poea k postmodernismu (1993) a napsal několik desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře. Ve dvojjazyčné shakespearovské edici opatřené rozsáhlými úvodnímu studiemi a komentáři vydal v nakladatelství TORST Sen noci svatojánské (1996), Sonety (1997). Kupce benátského (1999) a Hamleta (2001), v nadaci Evropský literární klub (ELK) postupně vycházejí jeho překlady celého Shakespearova díla (zatím vyšlo dvanáct svazků).

Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Martin Hilský Jungmannovu cenu, v roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady královna Alžběta II. jmenovala čestným členem Řadu Britského impéria.