Generální partner
Shakespearovské slavnosti 2002

PPF

 

Finanční skupina PPF se coby silná finanční společnost na českém trhu profiluje mimo jiné i jako mecenáš kultury: zaměřuje se při tom na kvalitní, dlouhodobé projekty s cílem zvýšit jejich prestiž.

Sudek
To je případ i Letních shakespe- arovských slavností, kde finanční skupina PPF vystupuje už třetím rokem jako rozhodující partner. To znamená, že akci nejen finančně ošetřuje, ale přispívá k jejímu dalšímu rozvoji i vlastními nápady a iniciativami. "Jde o jemné propojení movitých partnerů a kulturní akce, která má ducha," říká Alexej Pyško z pořadatelské agentury Schok. "Také v kultuře je totiž stále patrnější to, co už je dnes zcela obvyklé například ve sportu - stále víc kulturních aktivit bude moci vznikat jen za podpory soukromého podnikatelského sektoru."

Není to ovšem pouze divadlo, které se těší přízni PPF. Finanční skupina PPF se zaměřuje také na špičkovou českou fotografii: vlastní unikátní sbírku snímků světoznámého fotografa Josefa Sudka a stála za velkorysou rekonstrukcí jeho ateliéru, který je od loňského roku přístupný veřejnosti. "Mně se líbí, že lepší a ušlechtilejší tvář světa," říká o partnerovi Slavností Jan Tříska. "Zcela přece zcela zřejmé, že pokud někoho zajímá Shakespeare nebo Sudek do té míry, aby do nich investoval svoje myšlenky i peníze, pak musí mít vytříbený cit pro krásné a nepomíjivé věci."

K dalším společensko-kulturním aktivitám v péči PPF patří například i Žižkovské divadlo Járy Cimrmana nebo výstavy Paula Gaugina či architekta Jana Kaplického v pražské Národní galerii.

V budoucnosti se chystá PPF své aktivity v kulturní oblasti ještě dále rozšířit - nejbližší metou je zatím rekonstrukce a otevření dalšího fotografického ateliéru, v němž kdysi pracoval František Drtikol.

[Tiscali/Schok/PPF - 22. 5. 2002]

Partner a charita

Tradičním partnerem Slavností je finanční skupina PPF, která coby mecenáš prestižních kulturních projektů podporuje tuto akci už tretím rokem. "Mne se líbí už to, že si vybrali právě divadlo a že je zajímá predevším kvalita," říká o finanční skupině PPF Jan Tříska. "A protože Slavnosti podporují stabilně a vytrvale, řekl bych, že jsou to podobně jako já bežci na delší trať."

Finanční skupina PPF Slavnosti nejen velkoryse zaštiťuje, ale také nápaditě rozvíjí. "A to je v českém prostředí spíše ojedinelý prístup," říká o roli rozhodujícího partnera prestižní akce Michal Rychlý, výkonný ředitel Agentury Schok, která tento rok Slavnosti opět pořádá.

Podobně jako loni, kdy byla z iniciativy PPF představení zdarma otevřena pro vozíčkáře, i tento rok bude mít celá akce charitativní rozměr: část z ceny vstupenek, zakoupených prostřednictvím pořadatelské Agentury Schok, bude věnována na konto PIPAN - speciální bilingvální mateřské školky pro sluchove postižené děti.

"Jako partneři Shakespearovských slavností jsme vždy usilovali o to, aby měla tato akce rozmer nejen společenský a kulturní, ale také obecne humánní," ríká Ivan Lackovič, ředitel marketingu a komunikace skupiny PPF. "Loni jsme například umožnili vstup na představení zdarma všem vozíčkářum. Tento rok bude ve znamení premiéry Krále Leara a my se tentokrát rozhodli prospět dětem s vadu sluchu - tedy těm, kteří tuhle Shakespearovu hru ani její nový překlad Martina Hilského nejspíš nikdy dokonale neuslyší."

Na konto bilingvální školicky, kde se jako v jediném zařízení tohoto druhu důsledně praktikuje dvojjazyčná výchova (tj. v mluveném a psaném jazyce společne se znakovou řecí), půjde nejvýše 10 Kč z jedné vstupenky. "Nejde o závratnou sumu," říká umělecký ředitel Agentury Schok, producent Alexej Pyško. "Když ale uvážíme, že jen loni navštívilo Slavnosti pres 40.000 diváků a že letos hrajeme ješte o jeden den v týdnu navíc, pak doufám na konci léta dojdeme k částce, která už v rozpočtu školky sehraje důstojnou roli." Jak dále uvádí Alexej Pyško, příspěvek pro PIPAN se do ceny lístku vůbec nepromítne - naopak: "Protože tyto vstupenky prodáváme coby pořadatelé Slavností přímo, přes vlastní prodejní sít, budou až o 20% levnejší než v ostatních předprodejích."