Marná lásky snaha
Shakespearovské slavnosti 2002
Ivan Rajmont - režie

Marná lásky snaha je komedií intelektu i lásky ale především komedií jazyka, často dokonce o jazyce, "velkou hostinou jazyka" a ohňostrojem jazykového vtipu.

Marná lásky snaha
Marná lásky snaha (Love's Labour's Lost) je dnes všeobecně a právem pokládána za první vskutku mistrovskou komedii Williama Shakespeara. Shakespeare ji napsal v letech 1593 - 94 a poprvé vyšla v roce 1598 pod názvem Žertovná duchaplná komedie zvaná Marná lásky snaha, jak byla provedena před Její Výsostí o posledních Vánocích. Nově upravená a doplněná Williamem Shakespearem. Styl hry, nebývale vysoký počet rýmovaných veršů, gejzíry slovních hříček, lyričnost a další tematické a strukturní rysy ji řadí k raným Shakespearovým hrám - její četné podobnosti se Snem noci svatojánské jsou nepřehlédnutelné.

Marná lásky snaha je především komedií jazyka, často dokonce o jazyce, "velkou hostinou jazyka" a ohňostrojem jazykového vtipu, který svou umělou stylizací i spontánní hravostí a dravostí
Marná lásky snaha
může připomenout nejlepší Mozartovy komické opery. Shakespearův strhující tanec slov, bleskurychle přecházející z lyrické tóniny do polohy satirické, burleskní či nonsensové, není samoúčelný. Podobně jako Mozartova komická opera i Shakespearova komedie vypovídá umělým, složitě strukturovaným a stylizovaným jazykem o lidské přirozenosti. Za filigránskou jemností a parodující i sebeparodující artistností Shakespearovy komedie se skrývá docela prostý smysl: lidská přirozenost se nakonec vždycky vysměje zákazům a příkazům, strhne masku předstírané vážnosti, nelze ji potlačit žádným výnosem či nařízením, dokonce ani přísahou složenou ve jménu nějakého ideálu, jakkoli vznešeného. Shakespeare i ve své nejintelektuálnější komedii připomíná, že jeho hra není jen komedií intelektu,
ale především komedií lásky.

Martin HilskýWilliam Shakespeare
Marná lásky snaha

Překlad: Martin Hilský
Režie: Ivan Rajmont
Hudba: Miki Jelínek
Scéna a kostýmy: Martin Černý

Osoby a obsazení:
Ferdinand, král navarský: Ivan Jiřík
Biron: Igor Chmela, Jan Teplý ml.
Longaville: Vilém Dubnička, Roman Zach
Dumaine: Tomáš Karger, David Novotný
Boyet: Jan Přeučil
Don Adriano: Ladislav Frej, René Přibil
Nathan: Milan Stehlík
Holofernes: Jan Skopeček
Hňup: Zdeněk Žák, Jiří Zapletal
Kotrba: Martin Sitta, Martin Hofmann
Smítko: Filip Rajmont, Jiří Hána
Merkade: Ladislav Frej ml.

Princezna francouzská: Martina Válková, Kamila Sedlárová
Rosalina: Eva Elsnerová, Simona Babčáková
Kateřina: Tereza Kostková, Jana Marková
Marie: Marika Procházková, Eva Janoušková
Žakeneta: Martina Hudečková, Kateřina Jelínková