Král Lear
Shakespearovské slavnosti 2002

Král Lear vznikl na sklonku vrcholného Shakespearova "tragického období". Hra vyšla v roce 1608 a její autor se v ní navázal mimo jiné na kronikářské pověsti o vladařích staré Británie.

Král Lear
Ve starších variantách příběhu pošetilého krále Leara a jeho upřímné dcery Cordelly docházelo obvykle k happyendu v podobě sladkého rodinného smíření. Podle Shakespeara však Learova pošetilost poškodí nejen vztahy s jeho blízkými, ale rozvrátí také celou jeho říši a vydá ji všanc válkám. Autor tak vyjádřil i svůj pocit z konce jedné éry, kdy se hroutí všechny tradiční hodnoty a se změnou poměrů nastupuje bouře a chaos. V tomto smyslu lze Krále Leara interpretovat jako Shakespearovu hru apokalyptickou, v níž se téma soukromé prolíná s tématem veřejným a v níž se rodinné drama proměňuje ve výpověď mnohem širšího významu.

Lear
Shakespearův Hamlet se mnohdy popisuje jako tragédie nerozhodnosti, o Othellovi se říká, že je tragédií žárlivosti, a Macbeth bývá označován jako tragédie ctižádosti. U Krále Leara takové vodítko chybí - skličující drama starého krále a otce zkrátka nelze shrnout do žádné zjednodušené formulace či téze. Král Lear je často pokládán za hru tak velikých rozměrů, že se vzpírá jevištnímu ztvárnění. Režisér Martin Huba, překladatel Martin Hilský i titulní představitel Jan Tříska zvolili ve své interpretační práci cestu trpělivého a pokorného rozkrývání konkrétních lidských situací. Činili tak s vědomím, že právě v jejich významové bohatosti a paradoxnosti spočívá velikost této hry především, že jenom jejich prostřednictvím lze odhalit, čím tato velká Shakespearova hry oslovuje i přesahuje každou dobu a stává se výpovědí o lidském údělu.

[Tiscali/Schok/PPF, Foto: (c) Pavel Mára - 22. 5. 2002]


Wiliam Dyce - Lear and fool
"Král Lear je excentrik, což jsem v poněkud mírnější formě i já. Je to člověk ovládaný nikoli intelektem, ale svými vášněmi a city. A protože je celý život hýčkaný a rozmazlovaný od všelijakých sluhů a přisluhovačů, vede si na stará kolena velmi nemoudře. A nedokáže si pomoct, přestože dobře ví, že svým nemožným chováním škodí sobě, ostatním a nakonec i celé zemi. Přesto mu nelze upřít jistou velkorysost - je to sice protivný dědek, ale svým třem dcerám opravdu úplně všechno rozdá."
Jan Tříska, představitel Krále Leara

"Pokaždé, když se v divadle dotýkám tématu, jímž jsem nadchnutý, zažívám současně radost i strach - radost, že se k němu smím tak často a blízko přibližovat, a strach, abych mu třeba svou těžkou rukou náhodou neublížil. No a Král Lear k takovým úchvatným, oslňujícím tématům určitě patří. Já se teď jako režisér snažím hlavně o to, abychom alespoň část zaujetí a vážnosti, které s herci prožíváme při zkouškách, předali těm, kdo se na nás při představení budou dívat a pro které to vlastně všechno děláme."
Martin Huba, režisér

"Pravý kronikářský příběh pana Williama Shakespeara o životě a smrti Krále Leara a jeh třín dcer. S nešťastným životem Edgara, syna a dědice hraběte z Glosteru a s jeho chmurným a strojeným humorem bláznivého Toma - jak byl hrán před jeho Veličenstvem ve Whitehallu o vánočních svátcích večer na sv. Štěpána služebníky jeho Veličenstva, hrajícími obyčejně v Globe na Bankside."
reklamní titul prvního vydání hry v roce 1608

[Tiscali/Schok/PPF - 22. 5. 2002]William Shakespeare
Král Lear

Inscenace Martina Huby

Překlad: Martin Hilský
Režie: Martin Huba
Scéna: Jozef Ciller
Kostýmy: Milan Čorba
Hudba: Petr Malásek

Osoby a obsazení:
Lear, král Británie: Jan Tříska
Francouzský král: Miroslav Hrabě, David Švehlík
Vévoda burgundský: Michal Slaný
Cornwall: David Novotný, Igor Chmela
Albany: David Matásek, Jan Novotný
Kent: David Suchařípa
Glostr: Jan Kačer
Edgar: Jiří Langmajer
Edmund: Karel Dobrý, Adrian Jastraban
Osvald: Zdeněk Vencl, Marek Taclík
Curan: Richard Trsťan
Šašek: David Prachař, Miroslav Táborský
Šlechtic: Rudolf Jelínek
Družina: Martin Stránský
            Ladislav Hampl
            Daniel Bambas
            Petr Pěknic
            Jakub Kabeš
            Pavel Batěk
            Petr Rakušan
            Martin Sochor
            Zdeněk David
            Přemysl Houška
            Lukáš Král
Goneril: Martina Válková, Eva Elsnerová
Regan: Linda Rybová, Jitka Schneiderová
Kordelie: Barbora Seidlová, Linda Rybová
Ona: Eva Čížkovská