Kupec benátský
Shakespearovské slavnosti 2002
Michael Tarant j.h. - režie

Co je spravedlnost a co je křivda? Co je právo a co zákon? Co je slitovnost a soucit? Každý, kdo se zabývá kupcem benátským, zachází nakonec s těmi nejzákladnějšími otázkami lidského svědomí.

Kupec benátský
Shylock, jedna z největších Shakespearových postav (podobně jako Hamlet, Othello, Lear nebo Falstaff), je mistrovskou ukázkou Shakespearova charakterizačního umění. Zároveň se stal kulturním archetypem, postavou, bez níž si nelze představit kulturní kánon západní civilizace. Každá doba chápe Shylocka po svém a způsob, jakým ho vykládá (nebo jak o něm mlčí), výmluvně vypovídá o ní samé. Konec století a konec tisíciletí je časem bilancování. V roce 2000 Kupec benátský nutně vzbuzuje otázky týkající se dvou tisíc let křesťanské civilizace. Stejně neodbytně pak vede k zamyšlení nad historií dvacátého století. Hrůzný a obludný fakt holocaustu dal Kupci benátskému tragický význam, který Shakespeare nezamýšlel. Ale tak je tomu u Shakespeara vždycky - naše doba, naše vlastní historie, my sami propůjčujeme jeho hrám významy, které v nich Shakespeare sám a jeho současníci vidět nemohli. Význam Kupce benátského není něco jednou provždy daného, ale něco znovu a znovu vytvářeného. V shakespearovském kánonu není jiná hra, která by tak bezprostředně mluvila o rasové a náboženské nenávisti. V době etnických čistek masových rozměrů, v době krvavých náboženských a národnostních konfliktů vypovídá Kupec benátský až příliš aktuálně a znepokojivě.

Kupec benátský
Co je spravedlnost a co je křivda? Co je právo a co zákon? Co je slitovnost a soucit? Každý, kdo se zabývá kupcem benátským, zachází nakonec s těmi nejzákladnějšími otázkami lidského svědomí. Kupec benátský klade řadu dalších otázek týkajících se židovství a křesťanství. Shakespeare na ně nedává jednoznačné odpovědi a už vůbec neaspiruje na historickou přesnost. Jako všechny jeho hry i Kupec benátský je divadelní metaforou. Benátští křesťané se v ní zrcadlí v benátských Židech, láska v nenávisti a nenávist v lásce, zlo v dobru a dobro ve zlu. Zároveň je divadlení básní, a naší ambicí je poodhalit jemné předivo obrazových a významových souvztažností, které tvoří tkáň této věčně provokující, znepokojující, nepříjemné, a přece velké a krásné hry.

Martin HilskýWilliam Shakespeare
Kupec benátský

Východočeské divadlo Pardubice

Překlad: Martin Hilský
Režie: Michael Tarant j.h.

Dramaturgie: Martin Fahrner
Scéna: Milan Čech j.h.
Kostýmy: Dana Hávová j.h.
Hudba: Daniel Fikejz
Pohybová spolupráce: Robert Balogh j.h.
Šermy: Karel Basák j.h.

Osoby a obsazení
Dóže benátský: Pavel Novotný
Porcie, dáma z Belmontu: Petra Janěčková
Nerissa, její společnice: Romana Chvalová
Princ marocký: Radek Žák
Princ aragonský: Zdeněk Rumpík
Antonio, kupec benátský: Josef Vrána j.h.
Bassanio, jeho přítel: Jiří Kalužný
Graziano: Milan Němec
Lorenzo: Martin Mejzlík
Salarino: Tomáš Kolomazník
Solario: Pavel Douček
Saleria: Michaela Frkalová
Shylock, židovský lichvář: Jiří Čapka j.h.
Jessika, jeho dcera: Lucie Štěpánková
Lancelot Gobbo: Alexandr Postler
Starý Gobbo, jeho otec: Jan Pilař
Tubal, židovský lichvář: Jan Hyhlík
Benátská šlechta, stráže: členové šermířské skupiny Zubři