sen noci svatojánské

Horácké divadlo Jihlava

     
 

Shakespearova svatební komedie

Sen noci svatojánské se Williamu Shakespearovi zdál před čtyřmi sty lety. Jako mnohé jiné věci o Shakespearovi, ani dobu jeho svatojánského snění nelze určit přesně, vše ale nasvědčuje tomu,
že Shakespeare hru napsal roku 1595 nebo 1596. Je možné, dokonce dosti pravděpodobné, že to byla hra svatební a že se hrála v domě jistého alžbětinského šlechtice při svatební hostině. Ale Sen noci svatojánské je svatební hrou ještě v jiném, daleko významnějším smyslu. Atmosféra, obraznost i dějová struktura Snu úzce souvisejí se dvěma tradičními svátky anglického venkova – s májovými obřady, které se mohly konat kdykoli od dubna do července, a se svátkem letního slunovratu. Oba tyto svátky byly v povědomí alžbětinců spjaté s čarovnou mocí bylin, nadpřirozenými jevy a ději, s veselicovou atmosférou svátečního času, v němž svět byl obrácen naruby a v němž bylo vše dovoleno, s tajemnou magií jarní či letní noci, především však se střídáním ročních dob, s oslavou boha slunce. Jak májové oslavy jara, tak poblázněné třeštění středoletní noci navazovaly na pradávné rituály plodnosti a znovuzrození, které od samých počátků lidské civilizace souvisely s časem přírody a časem lidí, s cyklem jara a zimy, života a smrti.

Martin Hilský

 
     
   
   
  překlad_ martin hilský
režie_ milan schejbal j.h.
dramaturgie_ marie procházková
scéna_ miloň kališ j.h.
kostýmy_ kateřina baranowská j.h.
hudba_ dalibor gondík j.h.
pohybová spolupráce_ pavel veselý j.h.
asistent režie_ miloš stránský j.h.

osoby a obsazení
theseus, aténský kníže_ miloš stránský j.h.
hipolyta, královna amazonek, theseova snoubenka_ lenka schreiberová
egeus, hermiin otec_ zdeněk dryšl
hermie, dcera egeova, zamilovaná do lysandra_ hana briešťanská
lysandr, zamilovaný do hermie_ stanislav jiránek
demetrius, hermiin nápadník_ stanislav gerstner
helena, zamilovaná do demetria_ eva jízdná / kateřina nedomová
poříz, tesař_ josef kundera
klubko, tkadlec_ milan šindelář
píšťala, měchař _ radek kříž
hubička, dráteník_ petr soumar
fortel, truhlář_ josef kubín
střízlík, krejčí_ daniel svoboda
oberon_ jaroslav dostál
titánie_ martina klimáčková
puk neboli vtipálek robin, škodolibý skřítek_ ondřej šípek
pavučinka, - elfové_ kateřina nedomová / eva jízdná
hořčička_ eva snášelová
víly a elfové z družiny oberona a titánie_ viktorie villimová* / kryštof rygl*
dominika holcová* / petr felčar*/ patrik felčar* / lukáš kundera* *externisté