Překlad: Martin Hilský
Režie: Michal Lang
Dramaturgie: Markéta Bláhová
Hudba: Vladimír Franz
Scéna: Jan Štepánek
Kostýmy: Zuzana Krejzková
Hraji: Šašek - Ladislav Mrkvička, Vladimír Dlouhý, Rosalinda - Petra Špalková, Orlando - Kamil Halbich, Oliver - Tomáš Pavelka, Jacques - Ivan Řezáč, Vévoda a Frederik - Miloslav Mejzlík, Celie - Klára Apolenářová, Korin - Jan Skopeček, Adam - František Šec, Amiens - Robert Jašków
, Jaroslav Šmíd, William - Martin Sitta, Febe - Kristýna Frejová, Audrey - Veronika Pospišilová, Silvius - Jan Teplý ml., Charles - Josef Vrána, Pážata - Zuzana Hanáková, Lenka Krobotová, Marek Taclík.


Přesně pred čtyrmi sty lety, v roce 1599, se Williamu Shakespearovi zdál pastorální sen. Podobné sny se lidem zdály od nepaměti a vždy byly výrazem silné, často nostalgické lidské touhy po nevinnosti a štestí, po imaginárním zlatém věku nebo po ztraceném ráji. Klíčovou postavou každé pastorály je dobrovolný či nedobrovolný vyhnanec
č
i exulant, její filozofií je novoplatónská idea vyrovnaného, niterného života, a její krajinou je příroda nezkažená civilizací, vysněný prostor svobody, štestí a lidské přirozenosti.
Shakespeare svou pastorálu pojmenoval Jak se vám líbí (As You Like It) a umístil ji do Ardenského lesa, divadelního časoprostoru, který se vzdáleně podobá lesům Shakespearova rodného Warwickshiru a částečne nese znaky konvenční pastorální krajinomalby. Na rozdíl od večného jara pastorálních idyl je však počasí Ardenského lesa drsné a Shakespeare svou hru uvádí velmi nepastorálním obrazem zimy. Navíc přivádí do své "zlaté komedie postavy, které se konvenčním pastorálám vetšinou vyhýbají, například módně zasmušilého Jacquese, šaška Touchstonea, obyčejné pasáky koz Audrey a Williama, Orlanda a především Rosalindu, jednu ze svých nejnádhernejších ženských postav. Ti všichni sehrají v Ardenském lese pastorální komedii hravou i dravou, plnou pohody a smíchu, pod nímž však občas probleskne shakespearovská připomínka uplývajícího času. Jak se vám líbí je komedie vpravdě sváteční, navazující na prastaré lidské rituály a končící, jak také jinak, obřadem svatby. Nezbývá než doufat, že Shakespearova sváteční komedie bude svátkem i pro vás.
Ať se vám líbí Jak se vám líbí.

Martin Hilský

Premiéra 7. července 1999
Termíny: 15.8.-26.8.2000


ZPÁTKY
NÁSLEDUJÍCÍ STRÁNKA