William Shakesepare – Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

 

Pražský hrad
na nádvoří Nejvyššího purkrabství

15. června premiéra
16. – 19. června
21. – 26. června

Začátky představení vždy ve 20.30 hodin.

     
 
+
 
 

Živelná tragikomedie

Na sklonku divadelní sezony 1998-99 uvedlo Divadlo ABC jednu z nejslavnějších komedií evropské dramatiky – Shakespearův Večer tříkrálový. 399 let starý dramatický text přeložil pro tuto scénu a jejího uměleckého šéfa Milana Schejbala zcela nově překladatel Martin Hilský s plným názvem Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete.
   Místo, jaké titul zaujímá v repertoáru Divadla ABC, je mimořádné. Umělecky, provozně i symbolicky. Shakespearova komedie završuje umělecký program prvních pěti let existence a tvorby mladého uměleckého souboru, který kolem sebe Schejbal shromáždil po svém nástupu do čela známé divadelní scény v pražské Vodičkově ulici. Současně jde o poslední premiéru, kterou mohli diváci zhlédnout v původním prostoru Divadla ABC, dříve než se hlavními aktéry na jevišti i v hledišti stali stavební dělníci, aby divadlo poprvé v jeho sedmdesátileté historii podrobili naprosto zásadní rekonstrukci. A do třetice - jde o první shakespearovský titul v dramaturgii současného souboru Divadla ABC.
   Po celé řadě novinek, které uvedlo Divadlo ABC v české premiéře, se rozhodla dramaturgie obrátit na čas svou pozornost k titulům světové klasiky. Vedle Ideálního manžela komediografa Oscara Wilda zařadila do dramaturgického plánu Shakespearův Večer tříkrálový. Proč?
   Večer tříkrálový považujeme za nejlepší Shakespearovu komedii. Autor ji napsal v nejplodnějším období své tvorby, pouhý rok před tím, než napsal například Hamleta. Na hře nás fascinuje zvláštní harmonie, ve které se střídá velká hořkost a beznaděj s čerstvým a a svěžím humorem. Umění pracovat s paradoxem neselhávalo a dosud neselhává v žádné oblasti umělecké tvorby a ve Večeru tříkrálovém je nacházíme v mimořádně ryzí formě. Shakespeare kombinuje citlivě a přitom jednoduše drsnou situační komiku a jemný slovní humor s tématem osobní tragédie jednotlivých postav. Večer tříkrálový v inscenační úpravě Divadla ABC není roztomilou komedií, ale živelnou tragikomedií. Hlavní téma vidíme v nejrůznějších podobách a projevech lásky. Nevyjímaje narcistní sebelásku, lásku naplněnou i nenaplněnou, lásku opětovanou i zavrženou, lásku proměněnou v nenávist i lásku zcela čistou…

 
Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
 
         
 
Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete
 

   To vše autor staví vedle sebe, rozebírá a znovu sestavuje v rámci situačně pestrého příběhu, plného zvratů a nečekaných událostí. Příběh je tak neuvěřitelný, že vám jej nejeden středoškolský profesor vyloží jako pohádku. A nebude daleko od pravdy. Je to opět umění protikladu, zahalit motivy plné krutosti a nemilosrdné reálnosti do pohádkové atmosféry neuvěřitelného vyprávění. Je známou skutečností, že Shakespearovy hry jsou nebývale pestré co do množství možných výkladů. To vše souvisí nemálo s volbou překladu. Navzdory tomu, jak rozmanitá je nabídka českých verzí zmíněné hry, rozhodli jsme se oslovit Martina Hilského a požádat jej o překlad zcela nový. Nejen proto, že ho považujeme za favorita v daném oboru a nejen pro jeho v poslední době rychle rostoucí popularitu. Martin Hilský je překladatel, který více než jiní dokáže ctít divadelnost dramatických textů. Jeho překlady jako by vznikaly přímo pro interpretační um toho kterého herce, a přitom si zachovávají vysokou textovou úroveň a osobitý styl. Myslíme si, že právě Shakespeare v podání Martina Hilského je mimořádně blízký Shakespearovi původnímu. Zejména v jeho přesahovosti, nejednoznačnosti, ve významové pestrosti. A samozřejmě v něčem, co je už synonymem Hilského překladatelské činnosti, tedy v živelnosti a modernosti slovní zásoby. Spojení s Martinem Hilským se stalo jedním ze základních stavebních kamenů režijně dramaturgické koncepce. Koncepce, která měla zájem přiblížit se shakespearovskému umění tvořit divadlo pro nejširší obecenstvo. Divadlo, které se neomezuje a přitom oslovuje široké spektrum publika zcela konkrétními tématy a jasnými názory. Naši snahu hodnotila Alena Urbanová v Divadelních novinách, když na závěr své kritiky uvedla: „…v Divadle ABC se způsobem sobě vlastním dostali k Shakespearovi skoro tak blízko, jak blízko je mu překladatel, tedy značně.“

Dramaturgie Divadla ABC

 
         
 

navigace

 
další stránka Úvodní Stránka předchozí stránka