< Previous Henrieta Mičkovicová (Kleopatra), Zuzana Kanócz (Charmian), source: © AGENTURA SCHOK, photo: Viktor Kronbauer Next >


Henrieta Mičkovicová (Kleopatra), Zuzana Kanócz (Charmian), source: © AGENTURA SCHOK, photo: Viktor Kronbauer


BACK