ukončit historii
čtvrtek 23.3.2017 23:01 hod.
Večer tříkrálový, David Švehlík (Ondřej Třasořitka), Jiří Langmajer (Feste), Dana Sedláková (Marie), Oldřich Navrátil (Tobiáš Říhal), foto: Viktor Kronbauer, tel.: 603 473 507, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Bouře, Martin Pechlát (Ariel), Dušan Jamrich (Prospero), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

Bouře, Viktor Limr (Ferdinand), Marika Procházková (Ariel), foto: Viktor Kronbauer, zdroj: © AGENTURA SCHOK

LETOS HRAJEME

LSS na Slovensku