Martin Hilský

Prof. PhDr. Martin Hilský, anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzitě Karlově, patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Své bravurní, sofistikované konstrukce Hilský vždy opírá o důkladnou znalost jazyka a dobových reálií: jeho překlady jsou tak - při vší pokoře vůči předloze - jiskřivé a moderní.

Prof. PhDr. Martin Hilský, anglista, překladatel, esejista a profesor anglické literatury na Univerzitě Karlově, patří k předním českým překladatelům Shakespearova díla. Své bravurní, sofistikované konstrukce Hilský vždy opírá o důkladnou znalost jazyka a dobových reálií: jeho překlady jsou tak - při vší pokoře vůči předloze - jiskřivé a moderní.

První shakespearovský překlad vytvořil Martin Hilský v roce 1984: o Sen noci svatojánské ho tehdy požádal režisér Karel Kříž. Právě on se letos ujal i Hilského nejnovějšího díla, komponovaného večera Shakespearovi šašci.

Od té doby přeložil Martin Hilský už více než 20 Shakespearových her. Večer tříkrálový převedl do češtiny v roce 1999, v témže roce dokončil i překlad Hamleta. Hru Romeo a Julie - jejichž slovenské pasáže pořídil Lubomír Feldek - přeložil Hilský pro loňskou premiéru Slavností v roce 2004. Letos vypracoval „na oplátku“ české části textu pro Feldekův nový slovenský překlad Kupce benátského.

Profesní dráha: Do roku 1965 studoval angličtinu a španělštinu na FF UK v Praze. V roce 1968 byl v konkursu vybrán na stipendijní pobyt na univerzitě v Oxfordu a jeden rok (1968-69) působil jako mladší vědecký pracovník na Linacre College. V letech 1989-98 stál v čele Ústavu anglistiky a amerikanistiky UK, nyní zde působí jako profesor.

Překlady W. Shakespeara: Sen noci svatojánské (1984), Marná lásky snaha (1987), Jak se vám líbí (1991), Zimní pohádka (1992), Perikles (1993), Zkrocení zlé ženy (1994), Cymbelín (1995), Kupec benátský (1995), Veselé paničky windsorské (1996), Othello (1997), Mnoho povyku pro nic (1997), Sonety (1997), Macbeth (1998), Antonius a Kleopatra (1998), Večer tříkrálový (1999), Hamlet (1999), Bouře (2000), Komedie omylů (2000), Jindřich IV. (2000-2001), Richard III. (2001), Král Lear (2002), Richard II. (2002), Jindřich V. (2003), Romeo a Julie (2004).

Martin Hilský je autorem monografie Současná britská próza (1992) a knižní studie angloamerické avantgardy Modernisté (1995), editorem a spoluautorem knihy esejů o americké próze Od Poea k postmodernismu (1993) a britské próze Od slavíka k papouškovi (2003). Napsal několik desítek studií a esejů o anglické a americké literatuře. Ve dvojjazyčné shakespearovské edici opatřené rozsáhlými úvodními studiemi a komentáři vydal v nakladatelství TORST Sen noci svatojánské (1996), Sonety (1997), Kupce benátského (1999) a Hamleta (2001), v nadaci Evropský literární klub (ELK) postupně vycházejí jeho překlady celého Shakespearova díla (zatím vyšlo šestnáct svazků).

Za překlad Shakespearových Sonetů (1997) obdržel Martin Hilský Jungmannovu cenu, cenu Toma Stopparda za rok 2002 udělenou Nadací Charty 77 za překlady a interpretaci Shakespearova díla a Výroční cenu za rok 2002 Nadace Českého literárního fondu za rozhlasový pořad o Sonetech Williama Shakespeara. V roce 2001 ho za zásluhy o šíření anglické literatury v České republice a za jeho shakespearovské překlady jmenovala královna Alžběta II. čestným členem Řádu Britského impéria.